• Astrid van den Hoek

Welk verhaal vertelt je visitekaartje?

Als interviewer luister ik naar de woorden die voor mensen van betekenis zijn, ik vertel de verhalen die mensen met mij hebben gedeeld om zo weer anderen te inspireren. Dat, gevat in supertoffe nieuwe visitekaartjes :)


Het ontwerp van Janneke Verrips helpt om mijn verhaal te vertellen als ondernemer. Hoe tof is het dat de visitekaartjes tegelijkertijd nog een verhaal vertellen, namelijk dat van olifanten in Sri Lanka! Huh? Ja echt, kijk zelf maar: https://prettyeco.com/nl/


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Als arts op de spoedeisende hulp stelde Mia Wessels MD MSc duidelijke scheidslijnen tussen ziek en gezond en ernstig of niet-ernstig trauma. Inmiddels werkt ze buiten het ziekenhuis, onder meer als