top of page
  • Writer's pictureAstrid van den Hoek

Zien waar je over schrijft

Een onderwerp dat mij aan het hart gaat: de zorg voor mensen met dementie. Al enkele jaren volg ik daarom Teun Toebes (22) en de initiatieven die hij neemt om die zorg te verbeteren. Toen hij vorig jaar in een woonzorgcentrum letterlijk tussen de ouderen met dementie ging wonen, was ik ontzettend benieuwd hoe hij dat zou ervaren én wat dat met de ouderen zou doen.


Nu is daar zijn boek VerpleegThuis, waarin hij dat alles beschrijft, en toelicht wat er volgens hem anders moet. Een boeiend verhaal, maar wat mij eigenlijk nog het meest inspireert is hoe hij zijn huisgenoten heeft vastgelegd in het Vriendenboek dat achterin het boek is opgenomen. Dat hij hen ook echt als vrienden beschouwt, zag ik in de praktijk toen ik Teun kwam interviewen voor Nederlands Dagblad.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page